Item added to basket

EURIBOR Platform
EURIBOR Platform
EURIBOR Platform

Да работим заедно за приобщаваща Европа

EURIBOR Platform

Норвежките фондове от години подкрепят инициативи, насочени към улесняване на достъпа на младите хора до заетост. Въпреки значителния напредък в това отношение, значителна част от младите хора все още остават изключени както от образователната система, така и от пазара на труда. Това важи с особена сила за жените на възраст от 24 до 29 години, живеещи в селските райони и малките градове.

Работните места на бъдещето

Работните места на бъдещето

Проектът, планиран да продължи повече от две години, ще осигури обучение на работното място и обучение за професии, ориентирани към бъдещето, и онлайн работни места.

EURIBOR = подкрепа

EURIBOR = подкрепа

Младите жени, които срещат трудности при намирането на своя път на пазара на труда и в обществото, се нуждаят от разнообразна подкрепа.

The project “EURIBOR: Promoting sustainable actions for the empowerment of vulnerable groups of youth women” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

EURIBOR PlatformEURIBOR Platform

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy