Item added to basket

EURIBOR Platform
EURIBOR Platform
EURIBOR Platform

Skupaj za vključujočo Evropo

EURIBOR Platform

Norveški skladi že vrsto let podpirajo pobude za lažji dostop mladih do zaposlitve. Kljub znatnemu napredku na tem področju je velik delež mladih še vedno izključen iz izobraževalnega sistema in trga dela. To še posebej velja za ženske, stare od 24 do 29 let, ki živijo na podeželju in v majhnih mestih.

Delovna mesta prihodnosti

Delovna mesta prihodnosti

Projekt, ki naj bi trajal več kot dve leti, bo omogočil usposabljanje na delovnem mestu in usposabljanje za poklice, usmerjene v prihodnost, ter spletna delovna mesta.

EURIBOR = podpora

EURIBOR = podpora

Mlade ženske, ki se težko znajdejo na trgu dela in v družbi, potrebujejo različno podporo.

The project “EURIBOR: Promoting sustainable actions for the empowerment of vulnerable groups of youth women” is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

EURIBOR PlatformEURIBOR Platform

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy